Kernbestuur

Voorzitter:                 Geert Sintobin

Ondervoorzitter:       Kristien Desimpelaere

Secretaris:                  Koen Surmont

Penningmeester:         Ellen Jodts

Contactgegevens

Bevo Beobank Roeselare - Beversesteenweg 210A - 8800 Roeselare

ksurmont@telenet.be

Stamnummer W-0818